Ελληνικά τυπογραφεία κατά την διάρκεια της Επανάστασης:
Καλαμάτα – Κόρινθος (1821 – 1822)

Κατά την περίοδο 1821–1827 η τυπογραφία λειτούργησε σαν ισχυρό όπλο της Επανάστασης. Στον ελλαδικό χώρο δημιουργήθηκαν έξι τυπογραφεία που είχαν σκοπό τη στήριξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία και ακολούθησαν με διαδοχικές μετακινήσεις τη Διοίκηση: τα τυπογραφεία της Καλαμάτας–Κορίνθου, του Μεσολογγίου, των Ψαρών, της Ύδρας, των Αθηνών και του Ναυπλίου. Τα τυπογραφεία κατά τη διάρκεια της Eλληνικής Eπανάστασης δεν εμφανίζονται τυχαία στις πόλεις όπου εγκαθίστανται, αφού η ίδρυσή τους συνδέεται με τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις.

Αυτό φαίνεται καθαρά στο γεγονός ότι τρία από αυτά εγκαταστάθηκαν σε έδρες διοικητικών οργάνων. Σημαντική για την ίδρυση και τη λειτουργία των τυπογραφείων ήταν η συμβολή των φιλελλήνων που προσέφεραν τεχνογνωσία και χρηματοδότησαν τον εξοπλισμό τους. Η πιο εμφανής σύνδεση της Επανάστασης με τη διαχείριση της πληροφορίας και την τυπογραφία είναι η περίπτωση της Καλαμάτας. Στο ελληνικό τυπογραφείο του Ιασίου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τύπωσε τις προκηρύξεις για την κήρυξη της Επανάστασης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης θα φέρει από την Τεργέστη στην Καλαμάτα ένα πιεστήριο που θα το εγκαταστήσει σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στην είσοδο του Κάστρου της πόλης. Θα λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα από τους Κωνσταντίνο Τόμπρα και Απόστολο Νικολαΐδη, τυπογράφους από τις Κυδωνίες που ήρθαν στην Πελοπόννησο από τα Ψαρά όπου είχαν καταφύγει ύστερα από την καταστροφή της πόλης τους, με φροντίδα του Ιάκωβου Τομπάζη. Στα τέλη του 1821 η Α΄ Εθνική Συνέλευση ψηφίζει στην Επίδαυρο το πρώτο Σύνταγμα και εκλέγει κυβέρνηση, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και έδρα την Κόρινθο. Το τυπογραφείο θα μεταφερθεί εκεί και θα λειτουργήσει από τον Τόμπρα και τους βοηθούς του. Στο τυπογραφείο στάλθηκε και άλλο ένα πιεστήριο από το Λιβόρνο. Η εκστρατεία του Δράμαλη και η κατάληψη της Κορίνθου από τους Τούρκους θα βάλει τέλος στη λειτουργία του τυπογραφείου τον Ιούλιο του 1822. Στην Καλαμάτα θα τυπωθεί η πρώτη εφημερίδα της Ελλάδας Σάλπιγξ Ελληνική, με εκδότη τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Μετά την εκτύπωση τριών φύλλων (1, 5, 20 Αυγούστου 1821), ο Φαρμακίδης θα αποχωρήσει μην αντέχοντας (ή μη μπορώντας να ανεχθεί) τη λογοκρισία. Στην Κόρινθο τυπώθηκε το πρώτο Σύνταγμα του 1822. Επίσης, υπάρχουν τριάντα γνωστά μονόφυλλα που κυκλοφόρησαν από το εν λόγω τυπογραφείο.