Ύδρα (1824 – 1827)

Στην Ύδρα βρισκόταν η έδρα των Κουντουριωτών και έτσι ήταν το κέντρο των νησιωτικών πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων της Επανάστασης. Η αρχική πρωτοβουλία και η χρηματοδότηση για την ίδρυση του τυπογραφείου της Ύδρας ανήκει στον Ιάκωβο Τομπάζη και την οικογένειά του. Το τεχνικό μέρος της προσπάθειας ανέλαβε ένας Ελβετός ωρολογοποιός, πάροικος στο νησί, του οποίου δεν είναι γνωστό το όνομα. Το τυπογραφείο τύπωσε το 1824 τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας Ο Φίλος του Νόμου, με εκδότη τον Ιταλό πάροικο στην Ύδρα Ιωσήφ Ν. Κιάππε (Giuseppe Chiappe). Η εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου 1824 και σύντομα έγινε η επίσημη εφημερίδα της Ελληνικής Διοίκησης. Στην Ύδρα έφτασε το 1824 ένα πιεστήριο, δώρο του Ντιντό. Στο τυπογραφείο της Ύδρας εργάστηκαν ως τυπογράφοι οι Κωνσταντίνος Τόμπρας (1824-1825), Νικόλαος Βαρότσης (1826), Κωνσταντίνος Δημίδης (1826-1827), Αγγελής Αλχυμπάρης (1827) και Παντελής Κ. Παντελής (1827). Υπεύθυνος ήταν πάντοτε ο Κιάππε. Εκδόθηκαν συνολικά δεκατρία βιβλία και φυλλάδια με κείμενα νομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά, καθώς και σαράντα τρία μονόφυλλα με διακηρύξεις, νόμους και διαταγές.