Τυπογραφία της Διοίκησης
Ναύπλιο (1825 – 1827)

Η ιστορία της παρουσίας του τυπογραφείου στο Ναύπλιο συνδέεται στενά με την ιστορία της έδρας της Διοίκησης. Εκεί εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το τυπογραφείο της Διοίκησης με βασικό σκοπό την έκδοση της εφημερίδας της. Το τυπογραφείο του Ναυπλίου λειτούργησε με τρία πιεστήρια, ένα πιεστήριο με γαλλικά στοιχεία -που υπήρχε ήδη στο Ναύπλιο όταν έφτασε ο Μαυροκορδάτος-, μια από τις λιθογραφίες που είχε φέρει ο Στάνχοπ και μεταφέρθηκε εκεί και ένα νέο τυπογραφείο παραγγελμένο από την Αγγλία ειδικά για την εκτύπωση της εφημερίδας. Διευθυντής του τυπογραφείου ορίστηκε ο Παύλος Πατρίκιος (Φεβρουάριος 1825) και στοιχειοθέτης της Εφημερίδας ο Κωνσταντίνος Τόμπρας. Τον Σεπτέμβριο του 1825 διορίστηκε συντάκτης της εφημερίδας ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1825. Λίγους μήνες αργότερα θα υπάρξουν προβλήματα λόγω συγκρούσεων του Φαρμακίδη με το Βουλευτικό(?), αλλά και λόγω της διαμαρτυρίας και απεργίας των εργαζομένων στο τυπογραφείο (7 Μαρτίου 1826). Ο Κωνσταντίνος Τόμπρας, που θεωρήθηκε πρωταίτιος, φυλακίστηκε και οι περισσότεροι απεργοί απολύθηκαν. Τον Ιούνιο του 1827 ο Φαρμακίδης παραιτείται και τη θέση του θα αναλάβει ο Γιώργος Χρυσίδης. Το τυπογραφείο ανέλαβαν διαδοχικά ο Παύλος Πατρίκιος και ο Γεώργιος Μεσθενέας. Το τυπογραφείο θα ακολουθεί τις αλλαγές έδρας της Διοίκησης κι έτσι θα μεταφερθεί από το Ναύπλιο στην Αίγινα, από εκεί στον Πόρο, πίσω στο Ναύπλιο και ξανά στην Αίγινα. Θα εκδώσει δεκαοκτώ βιβλία-φυλλάδια και εκατόν είκοσι πέντε μονόφυλλα.