Αθήνα (1824 – 1826)

Στην Αθήνα ο Φαναριώτης πολιτικός Θεόδωρος Νέγρης δημιούργησε ένα άλλο διοικητικό όργανο των επαναστατημένων, τον Άρειο Πάγο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Ο Νέγρης πέθανε το 1824 και την ίδια χρονιά ο Στάνχοπ αποφάσισε να εγκαταστήσει το δεύτερο πιεστήριο στην Αθήνα και όχι στο Ναύπλιο. Το σκεπτικό ήταν αντίστροφο από εκείνο του Μαυροκορδάτου. Επιθυμούσε να είναι μακριά από τα κέντρα της πολιτικής διοίκησης και διαμάχης. Η ίδρυση τυπογραφίας συνδέθηκε με την έκδοση εφημερίδας, με συντάκτη τον Γ. Ψύλλα. Ο τυπογραφικός εξοπλισμός του Στάνχοπ που στάλθηκε από το Μεσολόγγι καθυστέρησε να φτάσει, γιατί κρατήθηκε ένα διάστημα από τον Πάνο Κολοκοτρώνη. Το τυπογραφείο εγκαταστάθηκε στη Σαλαμίνα με τυπογράφο τον Νικόλαο Βαρότση από την Άμφισσα, ο οποίος είχε εκπαιδευθεί στην τέχνη της τυπογραφίας στη Βενετία. Στις 6 Ιουλίου 1824 τυπώθηκε η αναγγελία της εφημερίδας και στις 20 Αυγούστου το πρώτο φύλλο. Το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στην Αθήνα και το Μάιο του 1825, για λίγο διάστημα και για λόγους ασφαλείας, στη Σαλαμίνα. Θα καταλήξει και πάλι στην Αθήνα, όπου θα λειτουργήσει έως την κατάληψη της πόλης από τον Κιουταχή τον Αύγουστο του 1826. Το τυπογραφείο διέθετε ένα πιεστήριο και στοιχειώδη εξοπλισμό και το κύριο επίτευγμα του, τα τέσσερα γνωστά βιβλία και φυλλάδια και τα εννέα μονόφυλλα, εξυπηρέτησαν τις διοικητικές ανάγκες και τις ανάγκες της Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών. Τα Λυρικά και Βακχικά ποιήματα του Αθανασίου Χριστόπουλου, που εκδόθηκαν από το τυπογραφείο, αποτελούν μοναδική εξαίρεση βιβλίου που δεν έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων.